fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XX, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XX, număr 2 (12 2021), pp. 127

Număr complet

Editori Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA, Gabriel MINEA

Cuprins:

 1. Imbinarea abordării geomorfologice și a monitorizării termice pentru cercetarea permafrostului în Munții Rodna, Carpații Romanești de nord
 2. Caracteristicile ecoclimatice ale versantului sud-vestic al Munților Pirin (Bulgaria)
 3. Detectarea și cartografierea spațiului deschis verde folosind imaginea planetscope-3a cu abordarea indicelui de vegetație și clasificare supravegheată în Banda Aceh, Indonezia
 4. Identificarea lacunelor în conservarea și managementul habitatelor în situl Natura 2000 Târnovu Mare – Latorița
 5. Diversitatea filogenetică și abordarea EDGE pentru conservarea speciilor de păsări de pradă în Europa
 6. Cercetări privind eroziunea solului și efectele acesteia în zona Balota, județul Dolj
 7. Piețele locale de forță de muncă și mobilitatea în Spania în perioada 2001 – 2011
 8. Conectarea micilor piscicultori cu piețele de desfacere: dominația colectorilor în acvacultura din laguna Tam Giang, Vietnamul Central
 9. Interconectări spațiale ale factorilor ce determină sărăcia și spațiul social al sărăciei în districtul Hooghly din Bengalul de Vest: o perspectivă geografică
 10. Imaginea haiducilor și uslașilor și rolul acesteia în formarea sporturilor și jocurilor tradiționale ca patrimoniu imaterial al zonei ex-Iugoslave
 11. Turismul în căsuțele din copaci: probleme și perspective viitoare
 12. Educația online asigură o predare și evaluare eficientă a Geografiei? O perspectivă românească a elevilor de clasa a 5-a