fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XX, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XX, număr 1 (06 2021), pp. 5-122

Număr complet

Editori Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Riscul dinamicii cursurilor râurilor în ariile tectonice. Studii de caz: Carpații de Curbură (România) și lanțul Maghrebian (Algeria)
  2. Estimarea eroziunii solului exercitată de apă în sectorul inferior al Jiului și în Câmpia Băilești
  3. Analiza comparativă a rolului vegetației în controlarea efectelor potențiale ale benzinăriilor din zonele rezidențiale
  4. Analiza relațiilor dintre apa subterană și habitatelele sitului NATURA2000 ROSCI0224 Scoroviștea
  5. Cum reorganizează COVID-19 migrația temporară și circulară a forței de muncă: perspectiva Serbiei și a Macedoniei de Nord
  6. Rolul mass-media în gestionarea conflictelor de mediu în zona Termocentralei Rovinari, Judeţul Gorj, România
  7. Analiza spațială multivariată a poluării reduse a aerului în Delhi în timpul pandemiei de COVID-19
  8. Turismul durabil și turismul comunitar în insulele mici: o analiză a politicilor
  9. O abordare euristică pentru determinarea celor mai bune rute turistice pentru mănăstirile medievale Fruška Gora din Serbia
  10. Certificarea și promovarea turismului durabil: atitudinea consumatorilor față de eticheta ecologică a UE