fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XIX, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIX, număr 2 (12 2020), pp. 119-224

Număr complet

Editori Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Analiza, cartografierea și validarea susceptibilității la alunecări de teren în Piemontul Balaciței (sud-vestul României)
  2. Evaluarea eroziunii solului prin modelul RUSLE folosind metode de teledecție și SIG – Studiu de caz: bazinul superior al râului Ziz din sud-estul Marocului
  3. Grass-GIS pentru cartarea topografică și geofizică a Gropii Peru-Chile
  4. Evaluarea secetei agricole bazată pe analiza multi-temporală în cloud a imaginilor satelitare. Studiu de caz: Câmpia Mostiștei (Romania)
  5. Cartografierea inundațiilor și estimarea nivelului apei în cadrul acestora utilizând teledetecția și metoda Fuzzy (Studiu de caz: provincia Golestan, Iran)
  6. Conul aluvionar al râului Buzău – o abordare a modelării apelor subterane pentru o exploatare durabilă
  7. Sensibilitatea, expunerea şi vulnerabilitatea la schimbările climatice ale şorecarului mare în Europa
  8. Analiza spațio-temporală a incidenței bolilor populației din regiunea Liov
  9. Implicațiile crizei de securitate a Sahelului pentru industria turismului din Algeria
  10. Strategii pentru limitare și diminuare a primului val al pandemiei de Covid-19. O abordare teritorială în țările din Europa Centrală și de Est