fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XVIII, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVIII, număr 2 (12 2019), pp. 96-185

Număr complet

Editori Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. O revizuire a studiilor recente privind definițiile, mecanismele, schimbările undelor de căldură și impactul asupra mortalității
  2. Analiza hidro-ecologică a râului Lazeshchyna din Regiunea Transcarpatică a Ucrainei
  3. Impactul antropic datorat valorificării resurselor de apă din Parcul Național Defileul Jiului
  4. De câtă apă dispun păsările acvatice în Câmpia Banatului? Prima inventariere la scară regională a suprafețelor acvatice la o rezoluție spațială de 10 m utilizând imagini satelitare Sentinel-2
  5. Pericolul aridizării în vestul Câmpiei Olteniei: impactul factorilor naturali și antropici asupra degradării terenurilor
  6. Evaluarea riscului consumului de hidrocarburi aromatice (studiu de caz: Mesopotamichthys sharpeyi din zona umedă Huralazim, Iran)
  7. O nouă aplicație SIG a algoritmului ce folosește fuzzy logic pentru clasificarea terenurilor
  8. Ecologiile urbane post-comuniste în cadrul orașelor mijlocii din România