fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XVIII, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVIII, număr 1 (06 2019), pp. 5-92

Număr complet

Editori Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Viața și activitatea Profesorului Constantin Savin
  2. Parametrii climatici relevanți pentru declanșarea avalanșelor în Munții Făgăraș (Carpații Meridionali)
  3. Urmărirea dezvoltării tehnologiei radarului meteorologic în România și la nivel mondial
  4. În căutarea ultimilor giganți. Modelarea potențialului de conservare al arborilor seculari din Regiunile Biogeografice Continentale și Stepice ale României
  5. Dinamica periurbanului rezidențial: Estul Indiei ca studiu de caz
  6. Asupra unei proceduri de simulare a extinderii terenurilor urbane pe baza credinței – dorinței – intenției. Studiu de caz: Regiunea Metropolitană Teheran, Iran
  7. Cetățenii născuți pe teritoriul României cu domiciliul actual în Ungaria, în perioada 2011-2017
  8. Estimarea capacității turistice de suport pentru situri Natura 2000. Studiu de caz din NV României
  9. Analiza ierarhizării geografice rezultată din proprietățile LGA-urilor (unități teritoriale ale guvernelor locale) din Nigeria