fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XVII, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVII, număr 2 (12 2018), pp. 106-186

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Studiu privind evoluția peisajului în bazinul raului Koel de Nord, Jharkhand, India: implicații tectonice și structurale bazate pe analiza hipsometrică
  2. Utilizarea rețelelor de senzori wireless în detectarea inundațiilor și monitorizarea poluării fluviale
  3. Impactul activităților umane asupra mediului natural în Câmpia Romanațiului (România), în perioada postcomunistă
  4. Modelarea calității habitatelor peisajelor forestiere intacte la scară globală folosind metode specifice ecologiei peisajelor
  5. Conexiunea dintre turismul durabil și sistemele de certificare
  6. Evaluarea importanței patrimoniului cultural evreiesc din Oradea, județul Bihor, Romania
  7. Potențialul turismului educațional durabil al Parcului Național Djerdap
  8. Tipare postcomuniste ale migrației în România: dinamică și perspective teritoriale