fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XVI, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XVI, număr 1 (06 2017), pp. 5-97

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Influența parametrilor morfometrici ai ariei sursă asupra dimensiunii ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali
  2. Schimbări în peisajul carstic și în sistemul epicarstului din zona carstică Tapolca, nord-vestul ținutului muntos Balaton, Ungaria
  3. Considerații asupra temperaturilor extreme pe teritoriul României
  4. Analiza mediei temperaturii maxime zilnice în Câmpia Română (1961-2015)
  5. Cartarea și caracterizarea acviferului din zona complexă de tranziție Ijebu Ode, sud-vestul Nigeriei
  6. Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din regiunea biogeografică Alpină din România
  7. Delimitarea franjei rurbane: orașul Aligarh ca studiu de caz
  8. Oamenii fără locuință din orașul Kanpur: un studiu explorativ
  9. Etnocreativitatea în centrele pilot din Romania și rolul lor in dezvoltarea turismului cultural și în procesul educațional