fg

Număr 2

Forum geografic: Volum XV, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XV, număr 2 (12 2016), pp. 120-226

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Erupţiile vulcanice din Europa şi modificarea concentraţiei de dioxid de carbon din atmosferă. Studiu de caz: Observatoriul de Mediu Moussala
 2. Indicele oscilaţiei mediteraneene (IOM) şi incendiile de pădure din România în perioada 1986-2014
 3. Caracteristici de formă ale insulelor fluviale bazate pe tehnici SIG. Studiu de caz: insulele Dunării între Giurgiu şi Olteniţa
 4. Evaluarea reconstituirii artificiale a suprafețelor acvatice din arealul protejat Mlaștinile de la Satchinez utilizând date de teledetecție și observații din teren
 5. Studiul faunistic al Insulei dunărene Tsibar
 6. Clasificarea, tipologia şi distribuţia rocilor de solificare din România
 7. Standardizarea serviciilor în cadrul turismului la fermă – metoda EuroGites ca o posibilă soluție
 8. Rutele culturale – destinații turistice transfrontaliere în Europa de Sud-Est
 9. Investițiile stăine directe în Serbia ca formă de cooperare transfrontalieră
 10. Analiza comparativă a modelelor de localizare spațială ale investițiilor străine directe în provinciile dunărene din Bulgaria
 11. Geodiversitatea şi patrimoniul în predarea geografiei cu scopul îmbunătăţirii competenţelor studenţilor în educaţia pentru dezvoltare durabilă
 12. Evaluarea stadiului nutrițional și bolilor generate de deficiențe nutriționale prin studiu geografic: studiu de caz districtul Varanasi, India