fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XV, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XV, număr 1 (06 2016), pp. 5-115

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Analiza morfologică a teraselor din Bazinul Topologului: un mod de abordare a evoluţiei reţelei de văi
 2. Abordarea complexă în domeniul interdisciplinar al geomorfologiei carstice. Studiul de caz al zonei carstice Anina (Munții Banatului, România)
 3. Inundații excepționale în bazinele mici din nord-vestul României și efecte induse – râul Bârsău, județul Maramureș
 4. Dinamica spațială și temporală a presiunii umane în bazinul hidrografic Preajba, România
 5. Evaluarea acurateţii clasificării modului de utilizare/acoperire a terenurilor folosind imagini de teledecţie multi-rezoluţie
 6. Modelarea în mediul Sistemelor Informaţionale Geografice a indicatorilor ecosistemici (Studiu de caz Pădurea Castanilor Dulci, Munţii Belasitsa, Bulgaria)
 7. Spectrul floristic şi modelul zonelor funţionale ale sistemului plajă-dune din zona costieră a Deltei Dunării
 8. Derivarea indicilor ecologici pentru evaluarea sănătății peisajului și deranjarea habitatelor în bazinul inferior al râului Barpani, Assam (India)
 9. Dezvoltarea demografică a așezărilor din districtul Banatul de Sud
 10. Evaluarea modelelor de geo-patrimoniu – analiză și aplicare pe profilele de loess din regiunea Voivodina
 11. Geomorfosituri cu valoare turistică în partea central-sudică a Munților Parâng