fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XIV, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIV, număr 1 (06 2015), pp. 1-93

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

  1. Estimarea pierderilor materiale pentru clădirile din centru istoric al Bucureștiului, în cazul producerii unui cutremur vrâncean similar celui din 1977
  2. O metodă de extragere a clădirilor orientată obiect și clasificare folosind date de înaltă rezoluție furnizate de teledetecție
  3. Potential usage of met mast datasets for climatic parameters monitoring in Tulcea County, Romania
  4. Biourbanismul – o soluție pentru ameliorarea climatului urban. Studiu de caz: Municipiul București
  5. Consideraţii privind influenţa insulelor de cădură urbane asupra indicelui temperatură – umiditate din Craiova
  6. Model de analiză generală a pretabilității terenurilor pentru noile proiecte de infrastructură din Țara Bârsei (România)
  7. Modificările în modul de utilizare a terenurilor într-o zonă suburbanizată: Studiu de caz al municipiului București
  8. Impactul resurselor de teren comun în dezvoltarea regională durabilă: o analiză geografică
  9. Rolul turismului în dezvoltarea spațiului rural periferic. Studiu de caz: Estul Moraviei și Banatul Românesc