fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XIII, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XIII, număr 1 (06 2014), pp. 1-137

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Estimarea eroziunii din timpul Cuaternarului în bazinele hidrografice mici (Subcarpații Vâlcei și Podișul Oltețului, România)
 2. Detectarea schimbărilor cursului râului și recunoșterea sectoarelor cu eroziune a malurilor folosind teledetecția și SIG
 3. Date preliminare asupra meandrelor râului Jiu din cursul inferior (Sud-Vest România)
 4. Utilizarea SIG și teledetecției pentru cartarea zonelor de risc la inundații în districtul Varanasi, India
 5. Valori extreme ale scurgerii minime pentru râurile Topolovets şi Voinishka (afluenţi ai Dunării, Bulgaria)
 6. Analiza susceptibilității genezei viiturilor în aria bazinului hidrografic al râului Bâsca Chiojdului
 7. Evaluarea statistică a modificărilor hidrologice pe râul Buzău asociate barajului Siriu
 8. Impactul asupra mediului al terenurilor arabile într-o arie protejată de interes comunitar. Studiu de caz: ROSCI0123 Munții Măcinului, România
 9. Modificări în extinderea spațială și percepția locală asupra problemelor de mediu derivate: Cariera de calcar Mateiaș (Carpații Meridionali)
 10. Evaluarea schimbărilor pe termen lung a suprafeţelor acoperite cu pădure din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. România
 11. Rolul Parcului Șarlota (județul Timiș), în colonizarea unei noi specii de mamifere – Cerbul Lopătar (Dama dama L., 1758), în România
 12. Globalizare şi reconversia spaţiului urban. Studiu ce caz: Serviciile comerciale în România
 13. Tiparul schimbărilor demografice în Craiova şi periferiile sale – agent cauzal sau catalizator în creşterea urbană?
 14. Evenimente cu rol turistic in Banatul Sârbesc
 15. Dezvoltarea şi utilizarea spaţiului public – cazul pieţei Sf. Ştefan, Szeged
 16. Impactul dezvoltării comunității asupra prezenței la vot în zonele rurale la alegerile parlamentare (2008), România