fg

Număr 1

Forum geografic: Volum XI, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XI, număr 1 (06 2012), pp. 1-117

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Poluarea atmosferică datorată dispersiei lavei vulcanului islandez – cazul orașului Bruxelles
 2. Adoptarea conturilor MCNCM pentru emisiile atmosferice in Ungaria
 3. Utilizarea tehnicilor GIS în evaluarea calității vizuale a peisajului: o abordare metodologică aplicată la Piatra Neamț, România
 4. Expansiunea şi evoluţia peisajului industrial în cadrul sectorului 4 al municipiului Bucureşti
 5. Schimbările modului de utilizare a terenurilor în bazinul hidrografic Bâsca Chiojdului şi evaluarea impactului acestora asupra mediului
 6. Speciile de plante invasive terestre în ariile protejate din România. Studiu de caz: Fallopia japonica în Parcul Natural Munţii Maramureşului
 7. Evaluarea geomorfositurilor din aria protejată Ponoare
 8. Caracteristici morfometrice ale reţelei hidrografice din bazinul Bârladului
 9. Bazinul Studinețului (Colinele Tutovei). Indici și corelații morfometrice
 10. Schimbările în regimul temperaturii aerului și al precipitațiilor și impactul acestora asupra agriculturii
 11. Transportul de aluviuni al râului Siret în timpul viiturii din anul 2010
 12. Potențialul de dezvoltare rurală al zonelor periferice – studiu de caz Bochov (Boemia)
 13. Transformările funcționale ale așezărilor din Serbia Centrală