fg

Supliment 1

Forum geografic: Volum XI, supliment 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum XI, supliment 1 (09 2012), pp. 1-72

Număr complet

Editori Mirela MAZILU

Cuprins:

  1. Identitate și dezvoltare durabilă în turismul rural
  2. O abordare empirică a produselor tradiţionale din Europa vis-a-vis de cele tradiţionale din România
  3. Oportunități de dezvoltare a turismului pe digul râului Letea din rezervația naturală a biosferei Delta Dunării
  4. Aspecte privind comunicarea în turism. Studiu de caz: Munții Poiana Ruscă (România)
  5. Posibilitatea dezvoltării unui traseu turistic etnofolcloric în Regiunea de Vest
  6. Turismul rural ca opțiune strategică pentru dezvoltarea social – economică a zonei rurale din România
  7. Identitatea culturală și dezvoltarea unei destinații turistice. Studiu de caz: Țara Bârsei (România)
  8. Percepția rezidenților și non-rezidenților asupra imaginii turistice a municipiului Craiova, România
  9. Individualizarea hotelului ca sursă de atractivitate turistică în spațiul urban din Transilvania
  10. Potențialul turistic al orașului Galați și valorificarea sa durabilă