fg

Număr 2

Forum geografic: Volum X, număr 2

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum X, număr 2 (12 2011), pp. 212-398

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Rolul graniţelor în tendinţele demografice din Ungaria
 2. Evoluţia şi repartiţia în teritoriu a populaţiei rurale din România la începutul secolului XXI
 3. Evenimentul „Noaptea Muzeelor” – profilul demografic al vizitatorilor din Serbia
 4. Provocări pentru geografia din Ungaria: Perspective ale „Studiilor dizabilităţii” în Ungaria
 5. Dezindustrializarea şi schimbările structurale ale fluxurilor de navetişti din Serbia
 6. Sârbii din Kosovo şi Metohija în a doua jumătate a secolului al XIX-lea conform hărţii etnice a unei părţi a Vechii Serbii
 7. Evaluarea spaţiului rural prin analiza indicelui ruralităţii. Studiu de caz: aşezările rurale din Sălaj, la est de Jibou
 8. Distribuţia spaţiilor verzi urbane – indicator al topofobiei-topofiliei cartierelor rezidenţiale urbane. Studiu de caz: Sectorul 5, Bucureşti, România
 9. Indicatori ai presiunii umane asupra mediului din Piemontul Bălăciţei
 10. Peisajul industrial – un peisaj în transformare în perimetrul municipiului Bucureşti
 11. Câteva aspecte sociale rezultate în urma închiderii minelor din zonele defavorizate ale judeţului Bihor, România
 12. Schimbarea modului de utilizare a terenurilor în „micile grădini de tip hobby” din aria periurbană a oraşului Szeged, Ungaria
 13. Siguranţa şi securitatea în turism. Studiu de caz: România
 14. Dezvoltarea turistică a spaţiului aferent Transalpinei. Premise şi posibilităţi
 15. Planificarea protecţiei mediului natural şi dezvoltarea turismului în Cheile Turzii
 16. Asupra modificărilor antropice ale mediului şi necesităţii restaurării Luncii Dunării în sectorul Drobeta-Turnu Severin – Bechet
 17. Infrastructura de alimentare cu apă din Câmpia Olteniei în timpul ultimului deceniu. Caracteristici teritoriale şi aspecte cantitative privind producerea şi consumul de apă
 18. Dinamica unor suprafeţe forestiere în bazinul Vâlsan
 19. Problema sistemului sanitar în Țara Severinului prin prisma dezvoltării regionale
 20. Orientarea alegătorilor la alegerile prezidenţiale din România din 1990-2009