fg

Număr 1

Forum geografic: Volum X, număr 1

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum X, număr 1 (06 2011), pp. 1-211

Număr complet

Editori Péter BAJMÓCY, Slavoljub DRAGIĆEVIĆ, Vesna LUKIĆ, Nina NIKOLOVA

Cuprins:

 1. Luncile – legături între ţări şi peisaje
 2. Evaluarea hazardelor geologice in Serbia de Est
 3. Analiza şi clasificarea orientată-obiect a circurilor glaciare din Munţii Ţarcu (Carpaţii Meridionali)
 4. Relieful glaciar şi periglaciar din Munţii Făgăraş, cu privire specială la bazinul Râului Vâlsan
 5. Caracteristici tipologice şi morfometrice ale circurilor glaciare din bazinul Râului Doamnei (Masivul Făgăraş)
 6. Formele din Munții Făgăraș (bazinul montan al Argeșului): analiza proceselor dinamice asociate
 7. Trăsături ale domeniilor schiabile din Banatul Românesc
 8. Evaluarea alunecărilor de teren: de la cartarea pe teren la managementul riscului. Studiu de caz în Subcarpații Buzăului
 9. Variaţia unor parametri morfometrici ai pietrişurilor în lungul râului Trotuş, Carpaţii Orientali (Romania)
 10. Tipuri de albie pe cursul inferior al râului Buzău
 11. Controlul geologic şi morfologic în structura Bazinului Cricovul Dulce
 12. Impactul activităţii solare asupra marilor incendii de pădure din Deliblatska peščara (Serbia)
 13. Schimbări observate în regimul precipitaţiilor atmosferice în bazinul inferior al Dunării în contextul schimbărilor climatice globale
 14. Indici de împrimăvărare în perioada 2000-2010 în Oltenia
 15. Deficitul de apă climatic în sudul Olteniei folosind Metoda Thornthwaite
 16. Indicele de temperatură – umezeală (ITU) în Câmpia Olteniei în perioada 2000-2009
 17. Măsuri structurale şi nestructurale de diminuare a riscului inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Bâsca (România)
 18. Observaţii asupra masei şi concentraţiei neobişnuit de mari ale particulelor în suspensie înregistrate în duminica fără trafic a anului 2009, în aglomeraţia urbană Bruxelles
 19. Modificări ale modului de utilizare a terenurilor în zona metropolitană Bucureşti şi impactul acestora asupra calităţii mediului din noile arii rezidenţiale
 20. Utilizarea metricilor peisajului în cuantificarea fragmentării ecosistemelor forestiere din spaţiul Subcarpaţilor dintre Râmnicu Sărat şi Buzău, România
 21. Evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă din cursurile inferioare ale râurilor Jiu şi Motru (Oltenia, România)
 22. Tipuri şi surse de poluare a pânzei freatice în localitatea Sânmihaiu German (judeţul Timiş) – analiză preliminară