fg

Număr 8

Forum geografic: Volum VIII, număr 8

Forum geografic

Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului

Volum VIII, număr 8 (11 2009), pp. 1-151

Număr complet

Cuprins:

 1. Identificarea semiautomată a suprafeţelor de nivelare pe baza modelului numeric al terenului. Studiu de caz: Munţii Mehedinţiului (Carpaţii Meridionali)
 2. Schimbările de mediu de-a lungul coastei de nord- vest a Egiptului. Studiu de caz de la Alexandria până pe Coasta El Alamein
 3. Procese actuale de eroziune în zona alpină a Munţilor Bucegi (Carpaţii Meridionali)
 4. Inventarierea şi evaluarea geomorfositurilor din Munţii Bucegi
 5. Importanţa asimetriei bazinelor hidrografice mici pentru producerea viiturilor în Masivul Rarău
 6. Relieful Platoului Shumen în GIS
 7. Sisteme de clasificare a reţelei hidrografice
 8. Evaluarea proceselor de degradare şi a factorilor limitativi privind arenosolurile din Dăbuleni-România
 9. Fişe de proprietăţi ale solului pentru evaluarea participativă a calităţii sale în agricultura organică practicată în fermele mici
 10. Noţiuni privind legatura dintre relief şi sol în regiunea estică şi nord-estică a Câmpiei Române
 11. Riscuri meteo-climatice în Câmpia Timişului cu impact asupra agriculturii
 12. Consideraţii privind valul de căldură din luna iulie 2007
 13. Evoluţia scurgerii determinată de dinamica suprafeţelor forestiere în bazinul hidrografic Motru
 14. Rolul economiei culturale în competiţia urbană, cu accent special pe muzee
 15. Evoluţia transportului public urban în România în perioada 1950-2006
 16. Schimbările industriei de prelucrare alimentară în Transdanubia de vest, din timpul transformării democratice până în prezent
 17. Tipuri de peisaje rurale în depresiunile Subcarpatice Oltene
 18. Vulnerabilitatea la hazarde naturale în România
 19. Poziţia franjei rur-urbane în cadrul sistemelor de aşezări
 20. Germanii din România între anii 1930 şi 2002 – aspecte geografice