fg

Reguli de publicare

1. Trimiterea articolelor

Pentru diseminarea rezultatelor cercetării, oamenii de știință, cercetătorii și profesioniștii sunt invitați să trimită redacției o versiune electronică a lucrării (în format Microsoft Office Word).

Cerinţe privind articolele trimise: Pentru a trimite un articol în vederea publicării în revista noastră este necesar ca acesta să nu fi fost publicat înainte și nici să nu fie luat în considerare pentru a fi publicat în alte reviste. Autorii sunt responsabili pentru conținutul și originalitatea contribuției lor. Pentru a putea fi publicate, articolele trebuie să conțină o cercetare științifică riguroasă și bine documentată.

Declaraţia autorilor: Prin trimiterea unei lucrări ştiinţifice către Forum geografic autorii sunt de acord să declare următoarele:

  1. lucrarea trimisă aparţine exclusiv autorilor declaraţi;
  2. lucrarea trimisă reprezintă cercetare ştiinţifică originală;
  3. lucrarea trimisă nu a fost publicată sau nu este trimisă spre publicare unei alte publicaţii;
  4. dacă lucrarea trimisă este publicată sau selectată pentru publicare în Forum geografic autorii cedează orice pretenţie patrimonială derivată din dreptul lor de autor pentru lucrarea trimisă; autorii păstrează drepturile morale pentru lucrarea trimisă, aşa cum acestea sunt prevăzute de legislaţia română aplicabilă; de asemenea, autorii sunt de acord să se abţină de la trimiterea ulterioară a lucrării către alte publicaţii.

Autorii sunt de acord să fie singurii responsabili în cazul încălcării condiţiilor de mai sus şi să apere reprezentanţii Forum geografic în eventualitatea unui litigiu legat de lucrarea trimisă.

Odată cu trimiterea lucrării, autorii trebuie să imprime, să completeze şi să trimită o copie scanată a  acestei declaraţii.

Creative Commons License În afară de condiţiile enumerate mai sus, lucrările publicate pe forumgeografic.ro sunt supuse unei licenţe Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.

Declaraţie privind protecţia datelor: Datele personale trimise, precum nume sau adrese de email, sunt folosite exclusiv pentru scopul declarat al revistei Forum geografic (publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice originale).

Lucrările se primesc pe tot parcursul anului. În cazul în care doriți publicarea articolului în numărul din anul curent, acesta trebuie să fie trimis până la data de 15 septembrie a anului în curs.

2. Formatul articolului

Toate lucrările trebuie să fie redactate integral în limba engleză; autorii vorbitori de limbă română trebuie să includă și traducerea în română a rezumatului articolului trimis. Lucrarea trebuie să aibă o formatare standard.
Descărcaţi șablonul de articol şi completaţi conţinutul conform specificaţiilor. Trebuie să respectaţi următoarele reguli:

  1. Nu aplicaţi niciun fel de formatare textului. Evidenţierea textului trebuie utilizată numai dacă este absolut necesar şi numai prin utilizarea stilului Emphasis, nu prin formatarea textului ca Italic.
  2. Folosiţi numai stilurile standard pentru Title, Heading 1, Heading 2 şi Normal.
  3. Nu sunt permise stilurile pentru subtitluri sub nivelul Heading 2 (i.e. Heading 3, Heading 4…).
  4. Este obligatoriu să includeţi informaţiile despre autori, rezumat, mulţumiri, contribuţia autorilor şi bibliografie.
  5. Folosiţi stilul pentru formatarea citărilor și a bibliografiei APA, ediția a VI-a, aşa cum este specificat.

Redacţia poate să respingă orice lucrare care nu respectă regulile de mai sus. Pentru orice altă informaţie, contactaţi-ne.

Stilul recomandat pentru formatarea citărilor și a bibliografiei este APA, ediția a VI-a (pentru mai multe detalii, consultați documentația disponibilă la www.apastyle.org).
Vă recomandăm să folosiți o soluție software pentru gestionarea datelor bibliografice – ex. funcțiile de citare și gestiune a bibliografiei din Microsoft Office Word 2007 sau 2010, Zotero – un produs gratuit, capabil să colecteze, să organizeze, să importe în Microsoft Office Word, să insereze citate și să împărtășească informații bibliografice, Mendeley – un produs gratuit pentru gestionarea referințelor bibliografice, dar și o rețea socială academică.

3. Procesul de recenzare

Toate lucrările primite la redacție sunt supuse unui proces de recenzare anonim, necesar pentru evaluarea calității informațiilor științifice, relevanța pe care o au în domeniu, corectitudinea stilului științific de scriere, concordanța cu stilul și cerințele tehnice ale revistei noastre. Referenții sunt aleși din cadrul membrilor naționali și internaționali ai comitetului științific și ai redacției, precum și din rândul altor cercetători și oameni de știință din domeniu. Referenții evaluează articolele, făcând comentarii și recomandări. Acest proces duce la fie acceptarea, la recomandarea pentru revizuire sau la respingerea articolului evaluat. Editorii își rezervă dreptul de a face schimbări de redactare minore la articolele trimise, inclusiv corectarea greșelilor gramaticale, de punctuație și scriere, precum și la formatul articolului, dar nu vor fi efectuate modificări majore fără aprobarea autorului. Înainte de publicare, autorului îi este trimisă o mostră a articolului modificat de editori. Dacă sunt necesare modificări majore, articolul este înapoiat autorului pentru ca acesta să facă modificările necesare. Autorii sunt anunțați prin email despre starea articolelor trimise în cel mult 3 luni de la data primirii.
Revista nu percepe taxe pentru procesul de recenzare. Articolele postate online pot fi descărcate gratuit. Revista în format tipărit poate fi achiziționată contra sumei de 15 euro. Nu se percep taxe de expediere pentru România. Pentru orice altă destinație din lume, autorul/ persoana trebuie să achite și taxele de expediere.

4. Taxe de procesare a articolelor

Forum Geografic nu percepe niciun fel de taxe pentru procesul de recenzare, publicare sau postare a articolelor online.