fg
Volum XX |

Analiza spațială multivariată a poluării reduse a aerului în Delhi în timpul pandemiei de COVID-19

Rezumat: Spre sfârșitul anului 2019, un nou virus contagios (COVID-19) cu originea în Wuhan, China a determinat o pandemie dezastruoasă. Multe țări au fost închise complet sau parțial. Această pandemie a afectat foarte mult societatea și economia noastră, dar a avut și efecte asupra mediului natural, care s-a regenerat. Prezentul studiu raportează calitatea aerului și distribuția spațială a parametrilor calității aerului (PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 și CO) în Delhi, folosind date de la 36 de stații de monitorizare, pentru lunile ianuarie – aprilie 2019 și 2020, respectiv înainte și în timpul pandemiei COVID -19. Instrumente statistice precum Diagrama Boxplot, Corelația Pearson și Analiza Componentelor Principale/PCA, au fost utilizate pentru a interpreta datele privind poluarea aerului înainte și în timpul perioadei de lockdown. Rezultatele au evidențiat caracteristicile poluanților în ceea ce privește locația, relația dintre poluanți și monitorizarea nivelului acestora în conformitate cu limitele stabilite de legislație. Rezultatele analizei multivariate au fost ulterior analizate spațial, prin cartografierea distribuției poluanților, utilizând interpolarea IDW. Rezultatul a relevat reducerea treptată a concentrațiilor de poluanți (PM10, PM2.5, CO, SO2) și s-a observat o creștere a concentrației de ozon datorită unei reduceri drastice a NO2, în special în perioada martie-aprilie 2020, imediat după blocarea declarată în regiune. În general, studiul a indicat că intervențiile pentru atenuarea poluării aerului urban sunt cruciale în regenerarea naturii.