fg
Volum XIX |

O estimare a schimbărilor de temperatură a suprafeței terenului utilizând date Landsat multi-temporale din districtul Ghaziabad, India

Rezumat: Creșterea rapidă a populației urbane din India creează un element esențial pentru dezvoltarea mai multor infrastructuri urbane. Temperatura suprafeței terenului (LST) este un factor semnificativ în multe domenii precum schimbările climatice, utilizarea terenurilor urbane/acoperirea terenului (LULC), studiile privind echilibrul termic și un aport cheie pentru modelele climatice. Obiectivul principal al acestei lucrări este examinarea multi-temporală a temperaturii suprafeței terenului (LST) și a modificărilor Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI) din districtul Gaziabad din Uttar Pradesh, India, folosind datele satelitului LANDSAT în platforma GIS. Pentru a calcula schimbările și relația dintre temperatura suprafeței terenului (LST) și utilizarea/acoperirea terenului (LULC), datele Landsat LST pe pentru lunile septembrie ale anului 2000, 2011 și 2018 au fost utilizate în acest studiu. LST a fost estimat în ceea ce privește valorile Indexului de vegetație cu diferențe normalizate (NDVI), determinate din benzile infraroșii și roșii. Emisivitatea suprafeței terestre (LSE) este preluată direct din benzile infraroșu termic. Studiul de față se concentrează pe funcțiile ArcGIS Raster și calculul Raster folosind LANDSAT din septembrie, benzi termice (10, 11 și 6). Rezultatul acestei lucrări arată că temperatura suprafeței a fost ridicată în zona deschisă și construită, în timp ce este relativ scăzută în zonele cu vegetație bogată și terenuri agricole. De asemenea, se recomandă ca, pentru a reduce temperatura suprafeței terenurilor din zonele urbane, să fie adoptate strategii de planificare urbană durabilă care includ densificarea zonelor de vegetație și adoptarea altor inițiative verzi, cum ar fi silvicultura urbană.