fg
Volum XVIII |

Dinamica periurbanului rezidențial: Estul Indiei ca studiu de caz

Rezumat: O dezvoltare importantă a așezărilor urbane în ultimele decenii a constat în extinderea rapidă a populației și a zonei construite în suburbiile și zonele diferite din punct de vedere administrativ din jurul orașelor mari. Aceste zone sunt afectate de consecințele negative ale creșterii urbane neplanificate, modificărilor asociate utilizării terenului, schimbărilor sociale rapide și degradării resurselor naturale. Orașul Burdwan este situat în zona metropolitană extinsă Calcutta și în coridorul zonei industriale Asansol. Drept urmare, acest oraș a întâmpinat probleme precum segregarea socio-spațială, decalaje socio-economice și culturale, precum și creșteri necontrolate ale prețurilor terenurilor și dezvoltare rezidențială neconformă.
Prezentul studiu prezintă rezultatele cercetării empirice privind transformarea socio-economică ca parte a urbanizării periferice. Pentru o analiză mai bună, s-au determinat indicele mijloacelor de trai (LAI) și indicele calității vieții în gospodărie (HQLI). Indicele mijloacelor de trai este analizat luând în considerare patru coordonate majore: fizice, umane, financiare și sociale, cu 12 componente ale indicatorului. Satele situate în apropierea orașului au un indice ridicat, în timp ce satele de la distanță au un indice redus. În cele din urmă, se concluzionează că pe măsură ce mijloacele de trai cresc, crește și calitatea vieții în satele din zona periurbană Burdwan.