fg
Volum XVI |

Oamenii fără locuință din orașul Kanpur: un studiu explorativ

Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze situaţia populaţiei care a trăit cel puţin o data/ niciodata în adăposturi şi casele rudelor, frecvenţa sanselor ca aceştia să locuiască din nou într-un adăpost după mai multe luni sau ani de absenţă şi tiparele de circulaţie între locurile de origine şi oraşul Kanpur, India. Studiul are la bază datele colectate în urma unui amplu studiu de teren efectuat în anul 2002. Datele indică că mai mult de patru cincimi din populaţia fără locuinţă din oraş a locuit cel puţin o dată, pentru o anumită perioadă de timp, într-un adăpost. De asemenea, majoritatea au rude care deţin o locuinţă şi nu sunt persoane fără adăpost, mai puţin de o cincime dintre aceştia fiind de asemenea lipsiţi de adăpost la un moment dat. Mai mult, peste 60% din persoanele fără adăpost au avut şansa de a locui într-un adăpost fie câteva luni într-un an, fie câţiva ani, în timp ce aproape 40% dintre acesţia nu au avut niciodată şansa de a trăi într-un adăpost, fiind condamnaţi să trăiască pe străzi (Locuitorii troturarelor).