fg
Volum XV |

Analiza comparativă a modelelor de localizare spațială ale investițiilor străine directe în provinciile dunărene din Bulgaria

Rezumat: Provinciile dunărene din Bulgaria se numără printre cele mai puțin dezvoltate regiuni NUTS3 din țară și din UE. Din acest punct de vedere, depășirea subdezvoltării lor socio-economice nu reprezintă numai un interes deosebit pentru politica regională din Bulgaria, dar stă, de asemenea, la baza realizării unei strategii de succes pentru dezvoltarea teritorială durabilă a regiunii transfrontaliere România-Bulgaria. Fiind un factor cheie în discursul dezvoltării regionale, investițiile străine directe ar trebui controlate în scopul de a descoperi principalele legități și tendințe din aceste provincii, precum și potențialul și perspectivele viitoarea ale acestor unități administrative, privite separat. Analiza unor indicatori cheie legați de dinamica și distribuția stocurilor de ISD și a raportului acestora pe cap de locuitor, cu densitatea ISD, și cu proporția ISD-PIB, demonstrează lipsa unei tendințe distincte și tipice pentru toate provinciile dunărene din Bulgaria în activitatea de investiții. Cu toate acestea, descoperim o trăsătură comună în modelele lor de localizare spațială – concentrația predominantă a ISD în centrele regionale. Studiul a prezentat, de asemenea, corelațiile dintre structura sectorială și livrările de ISD, precum și rolul ISD pentru modificările valorilor unor indicatori economici, sociali și demografici cheie din aceste provincii. Rezultatele analizei cantitative sunt completate de caracteristici calitative ale proceselor deoarece s-a pus un accent deosebit pe factorii următori: capacitatea insuficientă pentru a crea efecte de aglomerare; lipsa de clusterizare pe baza inițiativelor comune ale provinciilor; impactul relativ slab al zonelor comerciale libere și zonelor industriale; conectivitate slabă cu sistemul național de transport. Studiul teritorial sistematic elaborat al modelelor spațiale ale investițiilor străine în provinciile dunărene din Bulgaria este o bază solidă pentru proiectarea/ implementarea politicilor regionale și locale diferențiate, adecvate, flexibile și proactive.