fg
Volum XIV |

Influenţa Oscilaţiei Nord Atlantice la nivelul aspectelor climatice şi a variabilităţii scurgerii Dunării Inferioare între Olteniţa şi Călăraşi

Rezumat: Cercetări la nivel internațional arata că Oscilația Nord-Atlantica (NAO) influentează variabilitatea climatică în emisfera nordică. În acest studiu se investighează impactul indicelui NAO asupra regimului precipitațiilor și al debitelor fluviale anuale și hibernale pentru un sector al Văii Dunării Inferioare. Un obiectiv major este acela de a testa relația dintre direcțiile și modul în care variază NAO și apariția evenimentelor exteme in sectorul studiat. Ipoteza de la care pornim este aceea că un mediu puternic modificat antropic, precum este Dunărea în zona de studiu, care a fost transformată în perioada comunistă dintr-o zonă umedă într-o zonă agricolă, se adaptaza mai greu unor variatii mari. Înțelegerea relației NAO – precipitații și NAO – debit fluvial s-a bazat pe datele lunare ale indicelui NAO din perioada ianuarie 1977 – decembrie 2010, precipitațiile medii la nivelul bazinului Dunării și debitele Dunării măsurate la stațiile Oltenița și Călărași. Rezultatele arată că variabilitatea inter-anuală în regimul precipitațiilor și al debitelor Dunării este modulată de fenomenul NAO. Cele patru serii de timp analizate în zona de studiu sunt slab staționare, ceea ce înseamnă că evenimentele naturale variază moderat de-a lungul unei medii constante, iar evenimentele exteme nu au puterea de a se propaga, dispărând după o scurtă perioadă.