fg
Volum XIV |

Evaluarea extensiunii inundaţiilor şi a vulnerabilităţii peisajului la inundaţii folosind tehnologie geospaţială: studiul districtului Malda din Bengalul de Vest, India

Rezumat: Evaluarea zonării riscului la inundaţii şi a vulnerabilităţii peisagistice la inundaţii sunt aspecte fundamentale în managementul riscului la inundaţii. Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) şi ASTER DEM data au fost utilizate pentru a estima vulnerabilitatea peisajului la inundaţii şi evaluarea riscului la inundaţii în districtul Malda din statul Bengalul de Vest, India. Harta inundaţiilor a fost obţinută pe baza pixelilor water şi non-water de pe imagini satelitare (înainte şi în timpul fenomenului). Harta riscului la inundaţii a fost realizată utilizând intervalul egal de separaţie bazat pe elevaţie şi zone inundate. Harta inundaţiilor a fost suprapusă peste hărţile de utilizare/acoperire a terenurilor ante-muson pentru a obţine vulnerabilitatea peisajului la inundaţii. Rezultatele au demonstrat că 19% din suprafaţa districtului a fost inundată în timpul inundaţiilor din 2014 şi că suprafeţele agricole au fost cele mai afectate (62% din totalul suprafeţelor calamitate), urmate de albiile râurilor (21%), zone construite (7%) şi zone cu vegetaţie (5%). Harta riscului la inundaţii a districtului arată că insulele temporare, bancurile de nisip de-a lungul râului Gange se află în lunca inundabilă joasă şi sunt considerate a fi expuse unui risc crescut. Luncile joase aparţând reţelei hidrografice situate în sud, nord-vest şi între acestea sunt expuse unui risc mediu la inundaţii. Zonele neinundabile au fost identificate în ţinuturile mai înalte din partea de est a districtului. Harta vulnerabilităţii peisajului arată că blocurile situate de-a lungul râului Gange, mai precis Kaliachak I, Kaliachak II, Kaliachak III, Manikchak, Ratua I sunt foarte expuse la inundaţii. Studiul sugerează că sunt necesare eforturi pentru îndepărtarea sedimentelor astfel încât adâncimea râului să crească. Contraforturi şi bancuri de nisip ar trebui folosite pentru a preveni pierderile de terenuri agricole, proprietăţi şi vieţi omeneşti.