fg
Volum XIV |

Consideraţii privind influenţa insulelor de cădură urbane asupra indicelui temperatură – umiditate din Craiova

Rezumat: Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, luna Iulie a anului 2015 va reprezenta una dintre cele mai mari perioade cu temperature caniculare din ultimile decade. In Oltenia, precum şi în oraşul Craiova, a trebuit să fie anunţate avertizări de cod galben sau portocaliu. In vederea evidenţierii stării de discomfort termic resimţită de populaţia din Craiova, au fost efectuate cercetări experimentale privind măsurări micrometeorologice pentru determinarea temperaturii şi umidităţii reale care contribuie la stabilirea indicelui de confort termic local. În conformitate cu rezultatele cercetărilor experimentale, confirmate şi prin utilizarea termoviziunii, în centrul Craiovei au fost identificate patru insule de căldură local urbane. Chiar şi pentru valori reduse a umidităţii, datorită temperaturilor mari, in aceste zone fierbinţi media indicelui de confort termic a fost 94.93, şi senzaţia de discomfot termic ar fi făcut necesare măsuri speciale de protecţie. Parametrii micro-meteorologici determinaţi în aceste patru zone fierbinţi au fost compa-raţi cu cei obţinuti în English Park, unde datorită prezenţei vegetaţiei şi a umbrei arborilor, valoarea medie a indicelui de comfort termic a fost de 84.87, deci senzaţia de discomfort termic af fi necesitat măsuri de protecţie adecvate. Lucrarea prezintă câteva metode practice care ar putea fi utilizate pentru reducerea temperaturii pavimentului şi a pereţilor clădirilor, sau pentru creşterea suprafeţelor de vegetaţie care contribuie la scăderea indicelui de comfort termic din insulele de căldură local urbane din oraşul Craiova.