fg
Volum XIV |

Model de analiză generală a pretabilității terenurilor pentru noile proiecte de infrastructură din Țara Bârsei (România)

Rezumat: Demersul acestui studiu se concentrează pe un spațiu geografic cu valențe istorice, situat în zona de curbură internă a Carpaților.
Perspectiva căilor de comunicație în acest spațiu este condiționată din punct de vedere geografic, în primul rând de morfodinamica reliefului înconjurător. Metodologia de lucru s-a bazat pe analiza în ArcGIS a patru factori principali pentru infrastructura de transport: geodeclivitatea, litologia, pedologia și modul de utilizare al terenurilor.
Analiza pretabilității terenurilor trebuie să reprezinte etapa premergătoare a oricărui nou proiect de infrastructură, pentru că aceasta reliefează perfect gradul de favorabilitate al noilor rute proiectate și scutește eventuale costuri suplimentare de mentenanță, reabilitare și remodelare din faza postconstrucție, îmbunătățind prognoza de fiabilitate a proiectelor. Pretabilitatea terenurilor pentru infrastructura de transport constituie o problemă de actualitate pentru această regiune deoarece în ultimul secol rețeaua de căi de comunicație a cunoscut o diversificare și o extindere exponențială, tot mai accentuată și mai accelerată în ultima perioadă, datorită intensificării traficului rutier și feroviar. Această tendință manifestată de altfel la nivel global impune redimensionarea și adaptarea infrastructurii de transport la noile nevoi de mobilitate ale societății.
Odată cu această dezvoltare, zonele pretabile infrastructurii de transport prezintă un grad ridicat de saturație edilitară, astfel încât sunt necesare noi rute de legătură pe terenuri mai puțin pretabile care trebuie analizate pentru optimizarea și sustenabilitatea noilor trasee de convergență din Țara Bârsei. Harta finală rezultată în urma analizei GIS oferă arealului focalizat perspective pozitive de dezvoltare a infrastructurii de transport, îndeosebi în spațiul depresionar, pentru zona montană conturându-se noi rute cu pretabilitate medie.