fg
Volum XIII |

Evaluarea potențialului eolian din sudul Podișului Bârladului. Studiu de climatologie aplicată

Rezumat: În vederea evaluării potențialului eolian în sudul Podișului Bârladului, am aplicat metoda WINDATLAS, cu ajutorul softurilor numerice WindPRO 2.7 și WasP 9. În acest sens, am utilizat 2 ani (2008 – 2010) de măsurători de vânt in-situ în două locații din acest areal. Aceste măsurători au fost ajustate, pentru a avea valabilitate multi-anuală, cu ajutorul setului de date NCAR, curpinzând 30 ani (1981 – 2010) de modelări climatice globale, și au fost validate cu ajutorul valorilor de viteză medie lunară a vântului măsurate la stația meteorologică Galați între 1981 și 2010. Pe baza noilor serii de date astfel generate, au fost obținute statistici locale ale vântului, care au fost apoi utilizate pentru evaluarea potențialului eolian și pentru calculațiile energetice în cadrul ariei de studiu. Au fost determinate astfel viteza medie a vântului, parametrii distribuției Weibull ai profilului vertical al vântului și resursele energetice potențiale. Sudul Podișului Bârladului se caracterizează printrun potențial energetic eolian ridicat, manifestat prin viteze medii multi-anuale ale vântului de peste 7 m/s (la înălțimea de 120 m), similare cu cele întâlnite în Dobrogea, și prin valori corespondente ale energiei vântului de peste 3000 kWh/m2 la aceeași înălțime pe culmile dealurilor. O altă constatare foarte importantă este faptul că potențialul eolian în cadrul locației este relativ constant la scară multi-anuală, cu vânturi dominante din sectoarele nordic și sudic, ceea ce face ca această zonă să fie optimă pentru dezvoltarea parcurilor eoliene cu turbine multi-megawatt. Rezultatele obținute prin aplicarea acestei metodologii complexe pot fi valorificate în mod practic prin integrarea lor în estimări ale productibilului energetic electric și în studii de fezabilitate pentru parcurile eoliene.