fg
Volum XIII |

Riscul geomorfologic și erodabilitatea terenului (indice de denudare) în carstul Câmpului Minier Anina (Munții Banatului, România)

Rezumat: Câmpul Minier Anina a fost definit de către Vasile Sencu (1977) ca arealul din jurul localității Anina, care poate fi valorificat prin activități miniere.
Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta doi parametri referitori la geomorfometria în Câmpul Minier Anina, numind aici riscul geomorfologic și indexul de denudare (erodabilitatea terenului). Acești doi parametrii morfometrici sunt obținuți folosind parametrii geomorfologici pe care i-am obținut în lucrări anterioare, precum panta, hipsometria, densitatea fragmentării reliefului, adâncimea fragmentării reliefului și potențialul morfodinamic. Metodologia de obținere a riscului gemorfologic și a indicelui de denudare (indicele de eroziune a terenului) s-a bazat pe tehnici S.I.G.
Rezultatele obținute scot în evidență faptul că arealul care face subiectul acestui studiu de caz este o regiune unde parametrii precum riscul geomorfologic și indicele de denudare au o incidență redusă. Acest lucru se datorează suprafețelor întinse omogene din punct de vedere al geologiei și al utilizării terenului, dar și suprafețelor întinse cu aspect plan cum sunt platourile carstice.
Din analiza acestor doi parametri putem concluziona faptul că arealul Câmpului Minier Anina reprezintă o regiune cu suprafețe reduse predispuse riscurilor asociate proceselor geomorfologice și, de asemenea, acest areal are suprafețe mici unde indicele de denudare are valori ridicate ca urmare a faptului că există suprafețe foarte întinse acoperite cu vegetație și ca urmare a întinselor platouri carstice unde principalul proces, carstificarea, este un proces foarte lent.