fg
Volum XIII |

Valori extreme ale scurgerii minime pentru râurile Topolovets şi Voinishka (afluenţi ai Dunării, Bulgaria)

Rezumat: Debitul minim reprezintă cea mai sensibilă caracteristică a scurgerii râurilor. Scopul acestei lucrări este de a evalua durata și frecvența debitelor reduse prin metoda pragurilor bazată pe valorile debitelor zilnice. Pentru aceasta, am folosit datele zilnice pentru doi afluenți ai Dunării (Topolovets și Voinishka). Rezultatele obținute indică faptul că scurgerea minimă este tipică pentru sezonul cald și apare episodic primăvara și iarna; durata variază de la câteva zile până la o lună, distribuția spațială a debitelor minime este redusă, depinzând de factorii climatici şi antropici. Metoda cuantilă oferă praguri ce pot fi folosite foarte bine pentru definirea valorilor extreme ale scurgerii minime, dar trebuie aplicată ținând cont de condițiile concrete și scopul studiului.