fg
Volum XIII |

Date preliminare asupra meandrelor râului Jiu din cursul inferior (Sud-Vest România)

Rezumat: Scopul prezentului studiu constă în monitorizarea complexă a albiei râului Jiu cu privire la geometria și complexitatea meandrelor sale din cursul inferior (pe o lungime de 77 km). Analiza detaliată a meandrelor din cursul inferior al Jiului completează cercetările geomorfologice asupra râurilor din România, pornind de la identificarea și determinarea tipului de meandre până la rezultatele obținute care se prezintă ca indicii ai stadiului de existență și ai ratei de migrare (lungimea de undă, 1977 – 4721 m; amplitudinea meandrelor, 511 – 2862 m, raza medie de curbură, 270-997 m și indicele de sinuozitate, 0.87-2.17). Un alt obiectiv al acestui studiu este identificarea caracteristicilor de evoluție a râului Jiu, relațiile dintre o serie de factori hidrologici de control (debit lichid și sedimente în suspensie – valori medii anuale) și generațiile de meandre (meandre actuale sau deschise și meandre incizate sau paleomeandre), distribuite pe două sectoare: sectorul Podari – Padea și sectorul Padea – confluență Dunăre. În plus, cercetarea este motivată de faptul că în ultimii ani au fost analizate alunecările de teren și surpările de pe versantul drept al râului Jiu, puternic erodat și în strânsă legătură cu meandrarea cursului de apă (în apropiere de localitățile Bâzdâna și Drănic).