fg
Volum XII |

SIG în planificarea sistemului sanitar. Studiu de caz: Varanasi, India

Rezumat: Această lucrare îşi propune să analizeze relevanţa Sistemelor Informatice Geografice (SIG) pentru planificarea sistemului sanitar la nivelul unui district. În acest scop, s-a încercat calcularea numărului necesar de spitale, pentru a cunoaşte în ce sectoare trebuie deyvoltate unităţi sanitare. Astfel, s-a recurs la layere tematice pentru a produce hărţi tematice ponderate, care au fost suprapuse şi adăugate pentru a obţine indicele necesarului de unităţi sanitare (HRI) şi harta cu zonele în care este nevoie de spitale (HRZ). Aceste hărţi sunt foarte utile pentru a calcula cu precizie ariile din districtul Varanasi care dispun de o bună infrastructură medicală şi cele care necesită îmbunătăţiri. Valorile Indicelui necesarului de unităţi sanitare, conform metodei ponderate, variză între 11 şi 23. Calcularea, prin metoda ponderată, a indicilor aleşi a scos la iveală faptul că ariile care au o nevoie foarte mare şi mare reprezintă 46,62%, şi, respectiv 7,55%, în timp ce doar 3,39% şi 42,63% au nevoie redusă şi moderată în districtul Varanasi. Datele primare sunt deasemenea colectate în urma intervievării a 800 de respondenţi din 16 sate selectate (câte 2 sate din fiecare bloc de dezvoltare) din zona rurală a districtului, care aveau cunoştinţe despre utilizarea unităţilor sanitare. Răspunsurile acestora au fost analizate cu ajutorul software-ului SPSS. Este interesant de menţionat faptul că doar 25,38% dintre respondenţi sunt satisfăcuţi de serviciile sanitare oferite de centrele primare de sănătate (PHC), în timp ce 60% dintre respondenţi sunt doar parţial satisfăcuţi, restul de 14,62% (117 respondenţi) fiind nemulţumiţi de aceste servicii.