fg
Volum XII |

Consideraţii privind conceptul de periferie urbană. Craiova, România – studiu de caz

Rezumat: Articolul subliniază câteva probleme de actualitate privind limitele oraşului postmodern, adresând şi constituindu-se într-o invitaţie la problematizare, reflecţie şi acţiune prioritară în domeniul geografiei urbane şi planningului urban din România. Studiul pleacă de la provocarea de a defini conceptul de periferie urbană, pentru a reflecta ulterior asupra câtorva elemente caracteristice ale acesteia, care o individualizează. Se vizează o analiză microscalară, ceea ce constituie un element de originalitate, pornind de la provocarea ştiinţifică de a cunoaşte mecanismele de geneză, de a individualiza mai apoi elementele caracteristice şi finalizând, prin identificarea câtorva subcomponente, cu delimitarea periferiei urbane a municipiului Craiova, pol urban de creştere în România.