fg
Volum XII |

Noi tehnici pentru analiza parametrlor limno-morfo-batimetrici în bazinele lacustre. Studiu de caz: Lacul Roșu din Munții Hășmaș (România)

Rezumat: Lacul Roșu din Munții Hășmaș (Curmăturii) s-a format ca urmare a barării naturale a pârâului Bicaz în anul 1837. Versantul nord-vestic al Muntelui Ghilcoș, acoperit cu pietriș, a alunecat datorită saturării cu apă a stratului de alterare  în urma precipitațiilor abundente din acea perioadă. Lacul are forma literei L, sau a unui picior cu talpa orientată spre nord. Lacul Roșu este alimentat de câțiva afluenți permanenți: pârâul Oii, Ghilcoș, Vereșcheu, Suhard. În urma măsurătorilor efectuate în vara anului 2009, utilizând Stația totală Leica și sonarul, au fost obținute următoarele date: suprafața 12,01 ha,  perimetrul 2905,79 m, lungimea maximă 1361,72 m, lățimea maximă 160,24 m, altitudea maximă în sud 965,199 m, altitudinea maximă în amonte în nord 966,041 m, adâncimea maximă 10,50 m. Cele mai mari adâncimi, de 10,50 m, sunt înregistrate în sectorul central, aproape de gura de vărsare a celor doi emisari. În profil transversal, malul vestic este mai abrupt și mai dur (din punct de vedere litologic), iar malul estic este mai lin și friabil (deluviu de alunecare). În același mod se mențin și pantele submerse. Pentru realizarea acestui studiu au fost folosite noi tehnici de analiză a parametrilor hidro-morfologici specifici unui bazin lacustru. Reprezentările cartografice, care sunt o noutate în domeniu, sunt sugestive, fiind utile pentru elaborarea unei interpretări interdisciplinare, de natură limno-ecologică.