fg
Volum XII |

Vulnerabilitatea la viscol a Drumului European 85, pe sectorul dintre Urziceni și Buzău

Rezumat: Viscolul reprezintă riscul climatic cu cel mai mare impact negativ asupra funcționalității căilor rutiere din partea de Sud-Est a României. Cu o vulnerabilitate ridicată la viscol se prezintă și sectorul Drumului E85 dintre Urziceni și Buzău, aceasta fiind confirmată în perioada 26 ianuarie – 14 februarie 2012, când artera rutieră a fost blocată pentru o perioadă de 10 zile. Pentru stabilirea gradului de vulnerabilitate a tronsoanelor componente sectorului de drum analizat, s-a calculat și spațializat în mediul GIS Indicele Vulnerabilității Căilor Rutiere la Viscol (IVCRV) care integrează factori precum: orientarea tronsoanelor de drum, densitatea caselor din vecinătatea drumului, lățimea satelor traversate de E85, potențialul la troienire a zăpezii, orientarea zonelor construite traversate de E85 față de acesta și prezența formelor negative de relief în lungul sectorului de drum. Calculul IVCRV evidențiează prezența pe 74% din lungimea tronsoanelor analizate a unei vulnerabilități ridicate și foarte ridicate la fenomenul de viscol. Aceste porțiuni de drum necesită adoptarea unor măsuri de protecție precum: plantarea unor perdele forestiere, îndesirea și creșterea dimensiunilor parazăpezilor și dotarea autorităților locale cu un număr mai mare de utilaje de deszăpezire.