fg
Volum XII |

Analiza spațială a volumelor depozitelor de deșeuri din teritoriul rural. Studiu de caz: Județul Neamț, România

Rezumat: Depozitele de deșeuri neamenajate au reprezentat  principala opțiune a comunităților locale privind gestionarea deșeurilor menajere, această practică  fiind interzisă  după data de 16 iulie 2009. Lucrarea examinează corelația dintre volumele acestor depozite, densitatea populației și condițiile geografice locale în contextul în care în majoritatea unităților administrativ-teritoriale rurale din județ nu existau facilități pentru colectarea deșeurilor. Distribuția geografică a volumelor acestor amplasamente reflectă disparități majore  între spații ale județului și subliniază perimetrele expuse poluării. Totodată, analiza comparativă între anii 2004 (pre-aderare) și 2009 (post-aderare) reflectă o gestionare neconformă a deșeurilor din acest interval de timp, favorizând eliminarea necontrolată a deșeurilor. Lucrarea analizează problemele gestionării deșeurilor menajere din teritoriul rural și implicațiile asupra stării mediului la scară locală. Astfel de abordări sunt necesare pentru o analiză adecvată a implementării politicilor de mediu ale UE la nivel regional și local.