fg
Volum XII |

Turismul industrial – tendințe și oportunități

Rezumat: În ultimele decenii, au apărut noi tipuri de destinații turistice ca urmare a unei competiții tot mai strânse și a unei economii în schimbare a regiunilor. În unele cazuri, unele locuri, care anterior erau considerate urâte și repulsive au devenit atracții turistice. Ca parte a acestui proces, s-a afirmat și turismul industrial. Asta înseamnă că fostele fabrici sau cele care sunt încă funcționale au devenit atracții turistice. Lucrarea de față prezintă cadrul conceptual pentru turismul industrial și discută principalele tendințe ale acestui sector. De asemenea, sunt analizate posibilitățile pentru dezvoltarea turismului industrial în Ungaria. Lucrarea se bazează pe studiul calitativ și cantitativ al conținutului paginilor web, în urma analizării site-urilor web ale agențiilor de turism, autorităților locale și regionale și ale altor companii pentru a afla în ce măsură acestea consideră că există vreo posibilitate pentru turismul industrial. Conform rezultatelor acestui studiu, Ungaria, deși dispune de un bogat patrimoniu industrial, și fabrici încă viabile, nu are dezvoltat turismul industrial.