fg
Volum XI |

O abordare empirică a produselor tradiţionale din Europa vis-a-vis de cele tradiţionale din România

Rezumat: Valorificarea produselor tradiţionale constituie sursă de venituri pentru mulţi producători europeni care au obţinut certificarea de produse tradiţionale la nivel european, prin intermediul acestei certificări mulţi dintre ei scăpând astfel de la faliment. Cercetarea si-a propus să afle situaţia la nivel european, respectiv la nivelul României, a certificării produselor tradiţionale. În final au fost trase concluzii pe baza rezultatelor, urmate de recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei din România.