fg
Volum XI |

Individualizarea hotelului ca sursă de atractivitate turistică în spațiul urban din Transilvania

Rezumat: Lucrarea de față își propune să evidențieze importanța pe care o au hotelurile ca unități de cazare în spațiul urban al Transilvaniei. Arealul de studiu cuprinde zece județe (Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sibiu și Sălaj) cu accent pe orașele acestora. Repartiția geografică a acestor unități hoteliere evidențiază diferențele care există la nivelul județelor studiate, aceste diferențe datorându-se dezvoltării economice, a potențialului turistic existent și a gradului de dezvoltare turistică. Cu o tradiție de mai bine de două secole, amenajările hoteliere din Transilvania, în evoluția lor, cunosc o serie de transformări ce conduc la modificări în structura ofertei lor. Imaginea antagonică a orașului include hotelul ca un element important în determinarea funcției sale turistice având în vedere faptul că pentru un oraș turistic existența hotelurilor, variate ca tipologie și implicit ca și grad de confort, este un imperativ.