fg
Volum XI |

Caracteristici morfometrice ale reţelei hidrografice din bazinul Bârladului

Rezumat: După o scurtă prezentare a bazinului hidrografic Bârlad, reţeaua hidrografică este analizată folosind sistemul de clasificare Horton-Strahler. Dintre parametrii morfometrici, s-au analizat doar scurgerea şi pantele pentru întreg bazinul hidrografic al Bârladului şi pentru cele 13 staţii hidrometrice din bazin pentru care există date despre debitul lichid şi al sedimentelor în suspensie. Dintre aceste staţii, am ales staţia hidrometrică Vaslui ca fiind reprezentativă pentru unităţile geomorfologice din bazinul Bârladului şi staţia hidrometrică Feldioara pentru bazinul Berheci. În urma analizării modelelor au fost stabilite o serie de parametrii morfometrici specifici reţelei hidrografice pentru toate cele 13 staţii analizate; a analiză comparativă relevă diferenţe semnificative între valorile obţinute pentru bazinele din Podişul Central Moldovenesc şi cele din Colinele Tutovei.