fg
Volum XI |

Schimbările în regimul temperaturii aerului și al precipitațiilor și impactul acestora asupra agriculturii

Rezumat: Temperature aerului și precipitațiile se numără printre principalii factori ce influențează producția agricolă. Scopul acestei cercetări este să analizeze schimbările din regimul temperaturii aerului și precipitațiilor din parea sudică a Bulgariei, cu relief mai jos, prin prisma oportunităților pentru dezvoltarea agriculturii în regiune. Tendința variabilității anotimpuale și anuale a temperaturii aerului și a precipitațiilor este determinată cu ajutorul metodei regresiei liniare. O analiză a interacțiunii dintre temperatura aerului și precipitații reprezintă un instrument util în clasificarea climatului în funcție de condițiile de uscăciune și de umezeală ale teritoriului. În acest scop a fost utilizată clasificarea Gaussen-Bagnouls. În ceea ce privește temperatura aerului, arealul analizat este favorabil culturii plantelor termofile. Pentru o analiză amănunțită a impactului schimbărilor climatice, cercetarea cantitativă a fost completată de un studiu calitativ – studiul de caz al fermierilor din regiunea Stara Zagora. Studiile de caz arată că fermierii sunt vulnerabili într-o măsură diferită la variabilitatea anuală și schimbările medii în producție în funcție de dimensiunea exploatației agricole, varietatea culturilor și posibilitățile de practicare a irigațiilor.