fg
Volum XI |

Transportul de aluviuni al râului Siret în timpul viiturii din anul 2010

Rezumat: Începând cu anul 2004 în bazinul hidrografic Siret s-au produs viituri excepţionale cu depăşiri ale valorilor maxime istorice înregistrate, atât pe râul principal cât şi pe mai toţi afluenţii (2004 râul Trotuş; 2005 râurile Siret, Trotuş, Bistriţa, Putna; 2006- râul Clit – bazinul hidrografic Suceava; 2008 râurile Siret, Suceava). Tot în această categorie se încadrează şi viitura din vara anului 2010 de pe râul Siret. Lucrarea de faţă utilizează date hidrologice (debite lichide şi solide-aluviuni în suspensie) din perioada 20 iunie-10 iulie 2010 de la 5 staţii hidrometrice situate pe râul Siret: s.h.Siret, s.h.Huţani, s.h.Lespezi, sh.Drăgeşti şi s.h.Lungoci, precum şi date meteorologice (precipitaţii) măsurate de asemenea la staţii hidrometrice din bazinul hidrografic Siret. Precipitaţiile înregistrate în această perioadă în bazinul de recepţie au fost destul de ridicate, cu valori de până la 210 l/m2 în aproximativ 10 zile. Hidrografele undei de viitură indică faptul că tranzitarea acesteia prin sistemelor lacustre existente pe acest râu (Rogojeşti-Bucecea şi Răcăciuni-Bereşti-Călimăneşti-Movileni) a redus scurgerea lichidă maximă cu valori cuprinse între 7-27%. De asemenea şi valorile maxime ale transportului de aluviuni s-au redus a cantităţilor în urma tranzitării acestor sisteme lacustre cu aproximativ 60%. Analiza evoluţiei talvegului râului Siret în timpul viiturii (agradări cu valori cuprinse între 15-100 cm şi degradări de la 65 cm până la 200 cm, în diferite faze ale scurgerii) este influenţată atât de valorile mari ale scurgerii lichide şi solide cât şi de componenta antropică de la nivelul albiei majore şi minore (balastiere, regularizări de albiei, lacurile de acumulare). Prelucrarea materialelor hidrologice şi meteorologice din perioada viiturii (20 iunie – 10 iulie 2010) indică două trăsături caracteristice ale acestei viituri: variabilitatea climatică – exemplificată prin valori mari ale precipitaţiilor înregistrate în bazin şi impactul antropic evidenţiat atât prin propagarea undei de viitură cât şi prin comportamentul albiei minore.