fg
Volum X |

Evaluarea alunecărilor de teren: de la cartarea pe teren la managementul riscului. Studiu de caz în Subcarpații Buzăului

Rezumat: Managementul riscului la alunecări de teren reprezintă etapa finală a unui proces de evaluare de lungă durată, care începe cu observaţii de teren detaliate. Pe baza cartărilor geomorfologice de teren şi a suportului adiţional oferit de alte metode şi mijloace tehnice (aerofotograme şi imagini satelitare, ridicări GPS sau cu staţii totale, modelare numerică etc.), evaluarea susceptibilităţii şi hazardului la alunecări de teren oferă informaţii obligatorii pentru cartarea riscului. Din nefericire, încă mai există lucrări şi chiar iniţiative legislative care fac abstracţie de aceste etape importante, oferind rezultate care pot fi considerate cel puţin discutabile. Lucrarea de faţă urmăreşte să descrie o metodologie adecvată managementului riscului la alunecări de teren, având ca studiu de caz un bazin hidrografic mic, tipic pentru contactul Carpaţilor şi Subcarpaţilor de la Curbură (bazinul Muscelului). În cadrul acestui spaţiu de 19.6 km2, managementul riscului a debutat printr-o cartare geomorfologică de detaliu care a furnizat informaţii pentru realizarea unei inventarieri a acestora. Pe baza acestei inventarieri, analiza statistică a permis evaluarea susceptibilităţii iar cu ajutorul informaţiilor precum corelaţia frecvenţă-magnitudine, praguri de declanşare şi interval de recurenţă, s-a realizat evaluarea şi reprezentarea grafică a hazardului la alunecări. În final, analiza, evaluarea şi managementul riscului au dus la schiţarea hărţii de risc, care a finalizat procedura şi care urmează să furnizeze informaţii utile pentru guvernarea acestuia.