fg
Volum X |

Tipuri de albie pe cursul inferior al râului Buzău

Rezumat: În studiul de faţă au fost analizate două sectoare de albie de pe cursul inferior al râului Buzău: Vadu Paşii -Săgeata (sector de albie împletită) şi Ibrianu-Custura. Prin calcularea unor indici (indicele de împletire, indicele de sinuozitate), realizarea unor corelaţii între elementele determinate prin măsurători (lungimea şi amplitudinea meandrelor,lăţimea albiei) au putut să fie diferenţiate tipurile de albie. Din analiza hărţilor austriece din 1910, a hărţilor topografice, a ortofotoplanurilor şi a imaginilor Landsat din 1987, 2000, 2006 şi 2007 s-a putut observa dinamica spaţială a elementelor specifice fiecărui tip de albie. Pentru sectorul Vadu Paşii – Săgeata indicele de împletire s-a redus de la 3.4 în 1981 la 2.32 în 2005. În sectorul Ibrianu – Custura au avut loc numeroase autocaptări la nivelul meandrelor complexe, lungimea râului Buzău micşorându-se de la 36.4 km la 24.5 km.