fg
Volum X |

Luncile – legături între ţări şi peisaje

Rezumat: Funcţia primară a luncilor rămâne aceea de a asigura trecerea în condiții de siguranţă a undelor de viitură. Deoarece problemele legate de controlul inundațiilor sunt grave de-a lungul unor sectoare de râuri, acest fapt necesită de asemenea cooperare internaţională. În ecologia peisajului, luncile îndeplinesc două funcţii care sunt relaționate: acestea sunt zone tampon riverane (vitale pentru menţinerea calităţii apei râurilor), pe de o parte, şi coridoare ecologice (asigurând conectivitate şi o mare biodiversitate), pe de altă parte. Zonele umede ale luncilor joacă un rol important în integritatea ecologică a ecosistemelor fluviale deoarece acestea influenţează fundamental starea ecologică a corpurilor de apă adiacente. Este cu atât mai important deoarece pe întreaga lungime a Dunării, aceasta străbate zone dens locuite cu agricultură intensivă, industrii pe scară largă şi reţele de comunicare bine dezvoltate. Prin urmare, presiunea mediului asupra luncilor active şi protejate este de proporţii considerabile şi apar neconcordanțe mari între diferite tipuri de utilizare a terenurilor. Tipurile de utilizare a terenurilor care promovează îndeplinirea funcţiei de zonă tampon riverană, trebuie să aibă prioritate. Din păcate, doar sectoare restrânse ale luncii Dunării sunt păstrate în condiţii seminaturale. În bazinul Dunării 80% din fostele zone umede sunt acum deconectate şi nu îşi pot îndeplini rolul de conservare a naturii. Reţelele naţionale NATURA 2000 sunt atât de dependente de ecosistemele riverane seminaturale, încât nu pot fi eficiente fără măsuri de restaurare a luncii. Tendinţele de schimbare climatică previzibile (creşterea riscului la secetă) sunt de asemenea o ameninţare pentru supravieţuirea luncilor ca și coridoare ecologice. Eforturile de remediere sunt necesare de-a lungul sectoarelor extinse de luncă şi o conectivitate mai bună a fost identificată ca un scop important. Conform Planului de management al Bazinului Fluviului Dunărea (ICPDR 2009, p.76): „Viziunea la nivel de bazin a ICPDR este că luncile/zonele umede din întregul Bazin Fluvial al Dunării sunt re-conectate şi restaurate. Funcţia integrată a acestor sisteme fluviale asigură dezvoltarea populaţiei acvatice care se auto-susţine, protecţia împotriva inundațiilor şi reducerea poluării în Bazinul Fluvial al Dunării”.