fg
Volum X |

Evoluţia şi repartiţia în teritoriu a populaţiei rurale din România la începutul secolului XXI

Rezumat: Satul, ca formaţiune socio-economică teritorială, reprezintă expresia permanenţei şi continuităţii teritoriale în relaţie cu factorii genetici şi dinamici, precum şi cu fazele de populare şi umanizare a spaţiului geografic. În condiţiile actuale se manifestă o serie de fenomene datorate scăderii natalităţii, a migraţiei interne şi externe, cu impact direct asupra procesului de îmbătrânire a populaţiei din România. În cei 20 de ani care au trecut de la căderea regimului comunist în 1989, populaţia ţării a scăzut cu aproximativ 1.713.000 locuitori, din care 1.195.000 doar în mediul rural. Fenomenul de declin demografic a continuat şi în perioada 2000-2009, dinamica negativă fiid mai accentuată în mediul rural (-49‰), comparativ cu mediul urban (-37‰). În vederea găsirii unor soluţii la multiplele probleme cu care se confruntă populaţia rurală, este necesară o abordare strategică optimă şi stabilă în timp.