fg
Volum X |

Peisajul industrial – un peisaj în transformare în perimetrul municipiului Bucureşti

Rezumat: În perimetrul municipiului Bucureşti, capitala unui fost stat socialist arată schimbări profunde în structura peisajului, ca urmare a tranziţiei economice şi consecinţele reconversiei unor spaţii determinate din interiorul oraşului (mai mult comerţ, mai puţină industrie, de exemplu). Cunoştinţele privind dinamica peisajului industrial şi modul în care procesul de reconversie are loc, sunt totuşi limitate. Scopul acestui articol este de a defini peisajul industrial, tendinţele actuale şi evoluţia acestui tip de peisaj în cadrul ţesutul urban şi în contextul actual, al schimbărilor radicale şi accelerate. De asemenea, în cadrul acestei lucrări sunt evidenţiate modele de reconversie a peisajului post-industrial. Metodologia utilizată se bazează pe o fişă de evaluare a peisajului industrial, care a fost aplicată în cazul mai multor unităţi industriale din București. Rezultatele obţinute au arătat că peisajul industrial se află într-un proces accelerat de transformare, multe dintre unităţi fiind convertite în supermarketuri, mall-uri sau clădiri de birouri, şi de cele mai multe ori investitorii optează pentru demolarea integrală a artefactelor industriale, în loc să le reutilizeze. Aceste modificări afectează ţesutul urban şi comunităţile, şi nu întotdeauna constituie exemple optime.