fg
Volum X |

Siguranţa şi securitatea în turism. Studiu de caz: România

Rezumat: Pentru multe state, turismul prezintă o importanță economică deosebită, având o contribuție însemnată la PIB. Ca urmare, numărul turiștilor internaționali este foarte important. În întreaga lume însă, există tot mai multe amenințări și pericole, și prin urmare turiștii sunt din ce în ce mai conștienți de necesitatea unei destinații sigure. Turiștii străini sunt educați în spiritul siguranței turistice, iar atunci când aleg o anumită destinație de vacanță, acest aspect contează foarte mult. Imaginea unei țări sau a oricărei destinații turistice depinde de calitatea produselor turistice, care se referă nu doar la patrimoniul natural și cultural sau la mediul economic, ci și la climatul social și politic, ordinea în stat și siguranța cetățenilor. O țară care este percepută ca fiind o destinație sigură poate folosi această imagine ca un avantaj competitiv și poate să atragă diferite segmente ale pieței turistice internaționale. Lucrarea abordează unele aspecte privind siguranța în turism, punând accent pe principalele aspecte ale siguranței turistice în România. Pentru acest lucru, a fost analizat indicele competititivității călătoriilor și turismului (cu accent special pe cel de al treilea pilier – Siguranța și securitatea) și au fost interpretate rezultatele unui chestionar on-line completat de managerii și angajații din activitățile turistice.