fg
Volum X |

Planificarea protecţiei mediului natural şi dezvoltarea turismului în Cheile Turzii

Rezumat: Conservarea diversității biologice a apărut ca urmare a artificializării necontrolate a mediului natural. Pentru a proteja habitatele vulnerabile, o serie de măsuri și politici de protecție au fost adoptate la nivel mondial. În cele mai multe cazuri au fost înființate arii protejate, care pentru a fi viabile atât din punctul de vedere al protecției biodiversității, cât și pentru a asigura bunăstarea populației locale, au integrat și activități economice de exploatare a resurselor, cum ar fi turismul. Cheile Turzii este o astfel de zonă, profund rurală, unde există declarate două rezervații naturale complexe : Cheile Turzii și Cheile Turenilor. Totuși, statutul de zonă protejată nu este respectat, populația locală ducând un trai de subzistență, exploatând resursele naturale ale rezervațiilor. Soluția de dezvoltare a zonei ar fi promovarea turismului și a activităților cu impact minim asupra mediului natural. Astfel este necesară elaborarea unui plan de organizare teritorială, pentru a reglementa arealele de protecție, cele de exploatare și cele de dezvoltare viitoare.