fg
Volum X |

Asupra modificărilor antropice ale mediului şi necesităţii restaurării Luncii Dunării în sectorul Drobeta-Turnu Severin – Bechet

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modificările antropice care au avut loc în sectorul Drobeta-Turnu Severin – Bechet al Luncii Dunării pe parcursul ultimelor două secole. Cercetarea a pornit de la nevoia obţinerii unei baze de date comprehensive reale cu privire la extinderea, natura şi caracteristicile structurilor topo-hidrografice, edafice şi biologice apărute sub influenţa antropică, la relaţia lor cu schimbările survenite în modul de utilizare a terenurilor şi la funcţionalitatea lor prezentă. O atenţie deosebită este acordată acestor din urmă transformări în perioada de după 1989. Tipurile primare de modificări topografice şi hidrografice rezultate din activitatea geomorfică umană în Lunca Dunării sunt analizate în legătură cu utilizarea terenurilor în regiune. Studiul transformărilor de mediu din sectorul de luncă a pornit de la materiale cartografice şi statistice relevante pentru secolele XIX – XXI. Pentru perioada post-comunistă, o analiză mai detaliată a dinamicii modului de utilizare a terenurilor a fost posibilă prin valorificarea bazei de date Corine Land Cover. Datele astfel obţinute au fost verificate şi completate cu rezultatele vizitelor de studiu în teren, absolut obligatorii în contextul în care s-a constatat că baza cartografică prezintă deficienţe şi nu este adusă la zi.