fg
Volum IX |

Relieful endocarstic din rezervația naturală a dealului fosilifer Repedea

Rezumat: Studiul de faţă vizează analiza reliefului endocarstic aferent rezervaţiei din dealul Repedea. Deşi asupra acestui sector din Podişul Moldovei au fost făcute numeroase cercetări de natură geologică sau geomorfologică, relieful endocarstic a rămas în bună măsură necercetat până în prezent. Factorul geomorfologic determinant în dezvoltarea acestui tip de relief este substratul geologic din care se detaşează ca importanţă componenta litologică. În perimetrul rezervaţiei Repedea grosimea asociaţiei litologice favorabile carstificării constituite din calcar oolitic, calcar lumaşelic şi gresii este de cca. 10m. Calcarul oolitic de Repedea se prezintă ca o succesiune de strate cu grosimi de 2 – 40 cm separate de intercalaţii de nisipuri fine, cochilifere de 0,5 – 10 cm. Aceste pachete de roci rezistente au favorizat formarea unui platou carstic structural numit platoul Repedea. Poziţia ridicată a acestui platou carstic faţă de ansamblul reliefului din zona studiată poate fi considerată una determinantă pentru formarea unui carst suspendat autigen cu regim hidrologic vados. În perimetrul rezervaţiei Repedea au fost cartate un număr de 9 peşteri dispuse pe o suprafaţă relativ restrânsă de cca. 7ha. Lungimea totală a galeriilor subterane cartate este de 401 m rezultând astfel o densitate medie de 5,7 km/km2 . Spre deosebire de peşterile din Carpaţi în dealul Repedea tipul de rocă cât şi caracteristicile hidrologice locale nu favorizează apariţia concreţiunilor carbonatice masive deoarece peşterile sunt într-un continu proces de prăbuşire. În concluzie se poate afirma că relieful endocarstic din rezervaţia „Locul fosilifer Dealul Repedea” este bine dezvoltat diferenţiindu-se pregnant de alte arii endocarstice ale României.